يك شعر به بهانه ي 8 مارس روز جهاني زن

مي توانيد توضيح مختصري در باره ي 8 مارس را در زيرنويس مربوط به شعر جنس دوم  و در همين صفحه ملاحظه كنيد

............................................................

 

          

 

                                                  قرار

 

 

قرار اگر این بوده  باشد

که تو از دنده ی چپ

چشم به جهان باز کرده باشی

همه چیز به هم می ریزد

دنیا آخرت میشود

و حقیقت گُه گیجه می گیرد !

قرار اگر این است

آب سر بالا میرود

و انسان

در جنگل

آخرین زوزه هایش را

 سر میدهد

اگر این بوده باشد قرار

لب من بر لب تو چه غلطی می کند؟!

اینگونه اگر می شد

تنفست

دهان به دهانم

قطع می شد

انسان گور به گور

و کهکشان برای همیشه بی قرار

اگر این باشد قرار

که تو از دنده ی چپ بوده باشی

اگر

 این بوده

 قرار ...

 

 

 

 

                                                                          علیرضا عسگری – ٨ مارس ۲٠٠٨

 

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:49 توسط مجال شعر کنش گرا |


ر می خیزند

بر نوک ِ پنجه ها

هشتاد کودک نحیف

در صبحگاه مدرسه

پیچیده در لباس کردی.

 

سرک می کشند

با وحشت و خشم

و معلم به بالا کشیده می شود

بر میله ی پرچم

و سرود ملی

و چند صفحه دعا

بر گوش کودکان

سیلی می شود .

 

می لرزند از وحشت

هشتاد دمپایی کوچک

پاره پاره

با انگشتانی بیرون افتاده

زخمی  / ترک خورده  / خاکی

بر می خیزند

روی پنجه های پا

بالا کشیده می شود

سهام بورس /معلم  / شاخص امنیت ملی

و به نمایش گذاشته می شود

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر / و یک معلم بر میله ی پرچم

و در باد به اهتزاز در می آید

دست و پا زدن یک دست لباس کردی

وهشتاد محصل مدرسه

حک شده یک چهره در قلب ها یشان

بر می خیزند

تا

 فرو بریزد

گلوله و خشم

از آسمان شاهو / دالاهو

و اتش بگیرد

تهران ، نیویورک ، پاریس

و فرو بریزد

کفش

 کتاب

 تقسیم

  غذا

 آزادی

در کابل ، سنندج ، افریقا.

قد می کشند،

بر پنجه بر می خیزند

و پرتاب میشود

هشتاد ستاره

و درمی گیرد از شهاب های سرخ

آتش بارانی در آسمان

آری

آری

بر می خیزند

 

 

علیرضا عسگری – 19 اردیبهشت 89

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:48 توسط مجال شعر کنش گرا |


امتداد

  به  ر. ج   برای شوقش به امتداد   

   

 می تازد

شتابان

یک موتور زخمی

با رد سرخی از یک خط کشی منقطع

در خیابان

 

شتابان می تازد موتور

با ردی از خون

آژیر ها

او را بو می کشند

دیوار ها می دوند

کوچه ها گریز

و من

انگشتانم را قطع

و پرتاب می کنم

به هر سو

و دکمه های چراغ های راهنمایی را

در تمام چهار راه ها

فشار میدهم

تا عبور کند موتور.

 

کودک گل فروش

بر می خیزد

و گل ِ سرخی

بدرقه ی راه موتور می کند

 

لنگ لنگان می تازد

یک موتور زخمی

 با ردی از خون

خیابان مُهر می شود

و من

می ایستانم شهر را

عبور می کند موتور

و روزنامه های صبح تهران

به تاریخ هزار و سیصد و هشتاد و چند ِ شمسی

تصویری منتشر می کنند

از موتوری

که هنوز در حرکت است

 و در تیتر اول اخبار رادیو

خواهند گفت :

            "  از مهلکه

               باز هم گریخت

               حمید اشرف  * !   "

 

                                                                                                        

                                                                                            علیرضا عسگری 10-3-89                           

  

    *  حمید اشرف : از فرماندهان سازمان چریک های فدایی خلق که در سال 55 13و در درگیری با نیرو های حکومتی ِ پهلوی ، در مهراباد جنوبی کشته شد.      

نکته:   توضیحی بر یک کتاب :در این چند سال از سوی دستگاه های رسمی تبلیغاتی در ایران چند کتاب درباره ی تاریخچه ی چند گروه و سازمان سیاسی منتشر شده که یکی از انان کتابی است درباره ی تاریخچه ی سازمان چریک های فدایی خلق.قصد بر این بوده است تا البته تحریفات و ناراستی های بسیاری برای خوانندگانی که نا اشنا با این جریان سیاسی بوده اند نیز تهیه و تبلیغ شده باشد.شخصا بسیار تشکر میکنم از اقدام به نشر این کتاب! چرا که با تلاشی که برای تخریب وجهه مبارزان در این سازمان انجام گرفته اما کماکان بزرگی و برجستگی و افتخارمندی چریک ها حتا از میان این خرابه های تبلیغی نمایان است.از طرفی در این کتاب تاریخچه ی چریک ها به صورت موازی و با طرح داستان ِ شاخه ها ی مختلف هم زمان به پیش میرود و این خودبرای به دست دادن چهره ای نسبتا همه جانبه از فعالیت چریک ها در خط زمانی ۴۹ تا ۵۷ بسیار قابل استفاده است.و البته کافی است که هر خواننده  اندکی از نقد هایی که به این کتاب انجام گرفته را ببیند تا بسیاری از سرخط های اساسی تحریف ها را بشناسد .این شعر بعد از به پایان رساندن خواندن کتاب مذکور اتفاق افتاده است.از این اقدام تخریبی حضرات تشکر می کنم!

 

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:48 توسط مجال شعر کنش گرا |

ایلام

"در این هفته چند دختر در ایلام خود سوزی کردند".در ایلام هر ساله  ...

 

 

ایلام 1 – دریا

 

درکشیدند در خود

 آب را

خواسته بودند به ساحل بزنند ،

سینه بسابند

بر صخره ها و کوه ها

با زخم هایی بر تن

سرازیر شوند در شهر ،

آب بپاشند بر دختران ایلام

و فرو نشانند شعله های اتش.

             ***

خواسته بودند

به ساحل بزنند

انباشته از

حسرت،بیم، غم

با تن های ِ زخمی

و اینچنین بود

 که ما گفتیم :

"دسته جمعی

خود کشی کردند

تعدادی نهنگ "

 

 

 

ایلام 2 – هشدار

 

در شهر

چاهار هشدار ِ سیگار نکشید هست

در چاهار پمپ بنزین

اما

هزار دختر ِ سیلی و حبس

که از دور

بوی  ِبغض و بردگی و نفت می دهند

مراقبتشان کنید

در این شهر

از کنارهر دختری که عبور می کنید

احتمال اشتعال هست !

 

 

 

 

ایلام 3- باد

 

وزیده بر سینه ی "کبیر کوه"

سابیده تنش

بر گیسوی دختران

گُرگرفته

باد

در وزیدنش

بر دامان ایلام


و دختران کوهپایه

نوشته شده با زجر و کبودی

ایستاده در نوبت

تا آتش بزنند

جهان را

به انتقام

در یک دست پیت نفت

و در دستی کبریت

فریاد میکشد باد

هوار !

کمک !

خودسوزی گرفته است

دوباره

ایلام

 

 

ایلام 4 – آبادان

 

 

نه !

اینجا آبادان نیست

 با چاه های نفت

و دکل هایی

که آتش

زبانه کشیده باشد از شانه هایشان

نه

اینجا آبادان نیست

این دکل ها

دخترانی هستند

طراحی شده
با محاسبات ِ بار درد و دشنام

و عشق ،ممنوع

با چهره هایی

 تکیده ،

 چشمانی

افتاده در عمق حدقه،

 بغض های 20 ساله در گلو

و سرتا پا

ایستانیده شده در آتش

آری

اینجا ایلام است!

 

 

 

 

 

 

علیرضا عسگری 12 مهرماه 89 - تهران

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:47 توسط مجال شعر کنش گرا |


به بهانه ی 12 ژوئن (22 خرداد ) روز جهانی لغو کار کودک

..............................

  

                                                        « گل محمد جان »

          

                 به شیما ومحمد صادق ، خواهر و برادر خردسال افغانی و خاطره ی پدرشان .

     

   

 

مجوز اقامت ندارد

 گل محمد جان

بیمه ی عمرش     

 کودکی است

 که کفش های مرا واکس می زند

و کودکی که خشت می زند

 در کوره پز خانه.

حقوق مستمر اش

تا لحظه های آخر

بیل و کلنگ است و

آجر و سیمان.

 

بالای داربست

بالای آبروی تهران مدرن

آبروی بشریت

می ریزد از سر و صورتش

عرق ، عرق

چکه ، چکه.

کابُل و مزار

توی مغزش جیغ می کشند

و دنیا دور سرش می چرخد

بالای داربست.

 

مجوز اقامت را رها کنید

برای گل محمد جان

بیل و کلنگی غیر قانونی

و  مجوز کفن و دفن

 پیدا کنید !

 

 

 

                                                                    عليرضا عسگري

                                                                   تهران -  اسفند ۸٤

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 14:46 توسط مجال شعر کنش گرا |